Bajeczna Biesna - O legendach, historii i teraźniejszości najmniejszego sołectwa Gminy Łużna

Już jest! Publikacja pn. „Bajeczna Biesna- O legendach, historii i teraźniejszości najmniejszego sołectwa Gminy Łużna” trafiła do rąk pierwszych czytelników.

 

64 stronicowa książka, która przedstawia dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej z Biesnej oraz Szkoły Podstawowej im. Jana  Pawła II w Biesnej zawiera również niezwykle ciekawe i istotne informacje na temat historii Biesnej, jej dorobku w dziedzinie rzemiosła, legend i prawd historycznych oraz przynależności administracyjnej i kościelnej.

Publikacje opracował zespół
redakcyjny w składzie:

Aleksander Wietrzyk,
Przemysław Wszołek,
Brygida Habaj,
Karolina Janik-Baran

Wydawcą publikacji jest
Agencja Wydawnicza
„Palindrom”
(ISBN: 978-83-63048-42-6)

Realizatorem zadania pn.” Aktywizacja społeczności Gminy Łużna do podjęcia wspólnej inicjatywy opracowania i wydania publikacji poświęconej historii, tradycji, dobrym praktykom na terenie wsi Biesna(Gmina Łużna)” była Ochotnicza Straż Pożarna z Biesnej.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.


Można pobrać również publikację w formie PDF:

>>>Bajeczna Biesna - PDF<<<