Konkurs ekologiczny – „Eko-zabawka”

Stowarzyszenie Lepsze Jutro z Łużnej zorganizowało konkurs ekologiczny – „Eko-zabawka”. Wzięły w nim udział dzieci ze szkoły podstawowej w Biesnej. Cel był prosty, chodziło o pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Organizatorzy zaplanowali również, że uda im się rozwinąć wrażliwości estetycznej oraz rozbudzić zainteresowanie ekologią wśród uczniów. Niebagatelną sprawą było też pobudzenie dziecięcej wyobraźni, fantazji i rozwijanie zdolności manualnych. W konkursie, który był częścią programu budowy PSZOKa w gminie Łużna wystartowało 28 młodych artystów. 

Prace konkursowe zostały ocenione przez jury w składzie Przemysław Wszołek, Teresa Burkot, Joanna Migacz i Sławomir Mucha. Jurorzy nie mieli prostego zadania, bo okazało się, że dzieciaki z Biesnej mają nieograniczona niczym fantazję i wielkie zdolności plastyczne. Tak naprawdę wszyscy okazali się zwycięzcami, choć regulamin konkursu sprawił, że jury musiało wskazać tych, którzy znaleźli się na podium. W grupie klas od 1 do 3 byli to Anna Wojnarska z klasy pierwszej, Oskar Obrzut z drugiej i Emilia Ziomek również z pierwsze. W grupie starszej na uwagę jurorów zasłużyli Sebastian Duran, Milena Krok i Justyna Krok. Wszystkie dzieciaki startujące w konkursie dostały pamiątkowe kubeczki.

Na budowę PSZOKa Gmina Łużna otrzymała dofinansowanie, które pokryje 85 procent kosztów.

Wartość całego projektu to 991 993,38 złotych.

Jego częścią, równie istotną jak sam punkt jest kampania społeczna na rzecz zwiększenia świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej, głównie dzieci i młodzieży.

Poprzez dzieci właśnie można dość łatwo dotrzeć do dorosłych i również ich uczulić na ekologiczne sposoby postępowania z odpadami komunalnymi.

Tekst: P. Wszołek

Foto: G.Wałęga


GALERIA: