Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej wiedzą jak być widocznym i bezpiecznym na drodze

W tym roku Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Łużnej przystąpił do XI edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła. Celem akcji podejmowanych w ramach konkursu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży, poprzez promowanie zasad właściwego zachowania się na drodze, w tym przede wszystkim noszenia elementów odblaskowych.

 

Podczas tej edycji konkursu realizowanych jest wiele działań, które aktywizują społeczność szkolną oraz lokalną. Są to między innymi spotkania z funkcjonariuszami Policji, turnieje wiedzy o bezpieczeństwie pieszych w ruchu drogowym, konkursy plastyczne, akcje informacyjne wśród Seniorów, odblaskowe pokazy mody czy odblaskowe sprzątanie świata.   
   Oprócz organizowania ciekawych akcji i konkursów nauczyciele przekazują uczniom treści związane z bezpieczeństwem na drodze również podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych  oraz w czasie zajęć pozalekcyjnych. Są to na przykład koła zainteresowań czy zajęcia świetlicowe. Do akcji promującej noszenie odblasków przez pieszych włączyli się też Księża
z Parafii Łużna, organizując odblaskowe powroty ze spotkań ministrantów
i Dziewczęcej Służby Maryjnej.

   Mamy ogromną nadzieję, że wszystkie działania podejmowane przez uczniów i nauczycieli  przyczynią się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na drodze do i ze szkoły oraz uświadomią pieszym, jak ważne jest aby być widocznym na drodze.