Labolatoria Przyszłości powstaną w szkołach Gminy Łużna

Niezmiernie miło nam poinformować, że Gmina Łużna otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 336.700 zł, co istotne - nie wymagające wkładu własnego - z przeznaczeniem na realizację Programu Rządowego pn. „Laboratoria Przyszłości”.

 

Co najmniej 60% tych środków tj. 202.020 zł. należy wydatkować jeszcze w 2021 r.

Dzięki pozyskanym funduszom wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Łużna zakupią nowoczesne wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to doskonała inicjatywa dzięki której uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.