Gminne eliminacje strażackiego konkursu plastycznego

We wtorek 28 grudnia br. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Biesnej dokonano podsumowania eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego, którego organizatorem jest Związek OSP RP.

 

Do oceny na szczeblu gminnym złożono aż 72 prace z 6 szkół z terenu Gminy Łużna, w tym 3 w I grupie wiekowej (przedszkola), 33 w II grupie wiekowej (szkoły podstawowe klasy I-IV) oraz 36 w III grupie wiekowej (szkoły podstawowe klasy V-VIII).
Uczestników uroczystości przywitał Prezes ZOG ZOSP RP w Łużnej dh Piotr Szczerba, będący organizatorem zmagań szczebla gminnego. W podsumowaniu udział wzięli m.in Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach dh Przemysław Wszołek, Komendant Gminny ZOSP RP w Łużnej dh Józef Bogusz a także Wójt Gminy Łużna Pan Mariusz Tarsa, będący sponsorem nagród dla laureatów.
Komisja konkursowa powołana przez Prezesa dh Piotra Szczerbę, pracująca pod przewodnictwem Pani Aliny Zachariasz-Kuciakowskiej, w dniu 21 grudnia 2021r. dokonała oceny prac i wyboru laureatów:
I grupa wiekowa - przedszkola
1 miejsce: Oskar Rafa - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance
2 miejsce: Antoni Sokołowski - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance
3 miejsce: Gabriela Michalik - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance
II grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy I-IV
1 miejsce: Nikola Rzemińska - Szkoła Podstawowa w Bieśniku
2 miejsce: Maciej Abram - Szkoła Podstawowa w Bieśniku
3 miejsce: Aleksandra Apola - Szkoła Podstawowa w Szalowej
4 miejsce: Anna Hyziak - Szkoła Podstawowa w Szalowej
5 miejsce: Brayan Rzemiński - Szkoła Podstawowa w Bieśniku
III grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
1 miejsce: Karol Czernecki - Szkoła Podstawowa w Szalowej
2 miejsce: Anna Gryboś - Szkoła Podstawowa w Bieśniku
3 miejsce: Maria Gryboś - Szkoła Podstawowa w Bieśniku
4 miejsce: Ksawery Kostrzewa - Szkoła Podstawowa w Szalowej
5 miejsce: Krystian Jędrzejowski - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Łużańskiej
Zwycięskie prace zakwalifikowane zostały na szczebel powiatowy konkursu i przekazane do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorlicach.
 

GALERIA