Cmentarz wojenny Łużna – Pustki nominowany do Znaku Dziedzictwa Europejskiego

Miejsce pamięci walk frontu wschodniego I wojny światowej- Cmentarz wojenny Łużna – Pustki, znalazł się wśród dziewięciu obiektów z państw Unii Europejskiej, które na ostatnim posiedzeniu komisji selekcyjnej zostały nominowane do Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Kiedy w maju bieżącego roku na cmentarzu wojennym na wzgórzu Pustki
w Łużnej odbywały się centralne uroczystości obchodów 100 lecia bitwy pod Gorlicami uznanie tego miejsca za Znak Dziedzictwa Europejskiego było w sferze marzeń. Marzenia mają realną szansę na spełnienie, bowiem 2 grudnia 2015r. niezależna Komisja Selekcyjna na szczeblu Unii Europejskiej nominowała Cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki do tego prestiżowego tytułu.

 

- Oficjalne przyznanie tytułów nominowanym obiektom zaplanowane jest w lutym
a ceremonia wręczenia tablic ze Znakiem Dziedzictwa Europejskiego odbędzie się w kwietniu 2016r. w Brukseli.

 

- Zabytkowy cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki to jedyny obiekt z Polski, który
w tej edycji otrzymał nominację do tego prestiżowego wyróżnienia wśród dziewięciu obiektów historycznych z innych krajów takich Chorwacja, Czechy, Portugalia, Austria, Estonia, Węgry, Belgia.

 

 

 

- Obiektów kandydujących było wiele, nie mniej jednak wniosek przygotowany przez Pracowników Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pod kierownictwem Dyrektor Wydziału – Joanny Florkiewicz-Kamieniarczyk, przy współpracy z historykiem dr Beatą Nykiel, historykiem sztuki Profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Pawłem Pencakowskim, oraz Urzędem Gminy Łużna, złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został pozytywnie oceniony na szczeblu krajowym i zarekomendowany do Komisji Europejskiej. Drugim kandydatem do uzyskania znaku, zarekomendowanym przez MKiDN były wybrane Obiekty Szlaku Zabytków Techniki - „Industrializacja na Górnym Śląsku” .

- Otrzymana nominacja to efekt starań wielu osób, oddanych sprawie
i zaangażowanych w trosce o wielonarodowe dziedzictwo kulturowe,

 

- Z wielką troską o zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń wypowiada się Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego,

Opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie naszego województwa należy do zadań realizowanych przez nasz wydział jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Zespół zachodnio-galicyjskich cmentarzy jest mi - jako historykowi sztuki - szczególnie bliski. Większość z nich została już wpisana do rejestru zabytków i zabiegamy o to aby znalazły się tam wszystkie. Od czasu ich powstania mija 100 lat i wymagają przeprowadzenia kompleksowych prac konserwatorskich, które powinny przede wszystkim zahamować procesy niszczenia i jeśli to możliwe przywrócić historyczne wygląd z czasu ich powstawania, podkreślając zamierzone przez twórców efekty estetyczne. Nominowany do Znaku cmentarz na Pustkach w Łużnej jest jednym z przykładów modelowego postępowania z zabytkową nekropolią zarówno pod względem zakresu i technologii prowadzenia prac remontowych i konserwatorskich jak i pod względem współpracy z samorządem gminnym oraz postrzegania obiektu przez lokalną społeczność. Bez tak dużego zaangażowania Urzędu Gminy Łużna oraz mieszkańców regionu w utrzymanie tego dziedzictwa nie odważylibyśmy aplikować o przyznanie tego wyróżnienia. Jestem przekonana że, realizacja zgłoszonego projektu zarządzania miejscem wyróżnionym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego przy współpracy
z takim partnerem będzie bezproblemowa.

- Wyróżnienie to jest wydarzeniem strategicznym dla gminy, które przyczyni się do podniesienia jej atrakcyjności oraz gospodarczego i zrównoważonego rozwoju gminy
i całego regionu Małopolski. Obecnie obiekt jest coraz liczniej odwiedzany i jesteśmy pewni, że liczba ta wzrośnie. Gminę czeka nadal mnóstwo pracy.

- Należy wspomnieć, że obecnie w Polsce znajdują się na razie trzy obiekty, które posiadają Znak Dziedzictwa Europejskiego i są to: Unia Lubelska, Historyczna Stocznia Gdańska i Konstytucja 3 Maja. Czyni to Polskę krajem ważnym w kształtowaniu
i pielęgnowaniu uniwersalnych wartości, które leżą u podstaw Unii Europejskiej, gdyż
w Europie uhonorowano tym wyróżnieniem dopiero 20 obiektów.

- Wszyscy wiemy, że taki tytuł daje prestiż ale i zobowiązuje.

Zgodnie z przyjętym planem pracy projekt przewiduje szereg działań mających na celu między innymi przywrócenie cmentarzowi jego historycznego wyglądu i autorskich walorów artystycznych, popularyzowanie wiedzy o obiekcie, edukację skierowaną do młodzieży szkolnej.

- Zaplanowane działania będą finansowane z budżetu Wojewody Małopolskiego, środków własnych Gminy Łużna, a także dostępnych programów wspólnotowych i krajowych.

- W oczekiwaniu na formalne przyznanie tytułu kontynuowane są dalsze intensywne prace przy renowacji cmentarza, aby był w pełni gotowy do zorganizowania uroczystego przyjęcia plakiety symbolizującej Znak Dziedzictwa Europejskiego

 


Zobacz także:

Dziewięć europejksich obiektów historycznych nominowanych do Znaku Dziedzictwa.

 


„Odbudowana zabytkowa Gontyna w miejscowości Łużna na cmentarzu wojennym nr 123” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, projekt pod nazwą „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I”.


Napisali o nas:

>>> TVP Kraków <<<

>>> EU NGO <<<

>>> RDN Małopolska <<<

>>> VisitMalopolska.pl <<<

 


Zobacz Galerię: